40 lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh độc đáo, ý nghĩa

Tổng hợp lời chúc bạn bè, crush, người yêu, em trai, em gái thi tốt bằng tiếng Anh độc đáo, hay mà ý nghĩa, làm động lực để người thân đạt kết quả cao nhất.

Vào những kỳ thi quan trọng, những lời chúc sẽ giúp tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh. Bạn hãy tham khảo ngay những lời chúc thi bằng tiếng Anh dành tặng cho người yêu, crush, bạn bè, em trai, em gái nhé.

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho bạn trai, bạn gái

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho bạn trai, bạn gáiLời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho bạn trai, bạn gái

1. Hi pretty, my mind and thoughts are with you. Good luck with your exams.

Tạm dịch: Xin chào cô gái xinh đẹp của tôi, em luôn trong tâm trí và suy nghĩ của tôi. Chúc may mắn với các kỳ thi của bạn.

2. I love the way you wear confidence like perfume. I am confident that you will come out with flying colors. I wish you success in your exams.

Tam dịch: Tôi yêu cách bạn mặc tự tin như nước hoa. Tôi tự tin rằng bạn sẽ xuất hiện với màu sắc bay bổng. Tôi chúc bạn thành công trong kỳ thi của bạn.

3. Exams time is almost here- you’ve been working hard this year. Success is inevitable, never fear! Good luck with your exams, dear.

Tạm dịch: Thời gian thi gần đến rồi – bạn đã làm việc chăm chỉ trong năm nay. Thành công là điều tất yếu, đừng bao giờ sợ hãi! Chúc may mắn với kỳ thi của bạn, thân yêu.

4. Someone has to be tested to be trusted. The exam is only here to test your capability, but you are more than capable. You will excel.

Tạm dịch: Ai đó phải được kiểm tra để được tin tưởng. Bài kiểm tra chỉ ở đây để kiểm tra khả năng của bạn, nhưng bạn còn hơn cả khả năng. Bạn sẽ xuất sắc.

5. Laziness pays off now, but handwork pays off later. I advise you to be hardworking and not be indolent. Best of luck with your exam, dear!

Tạm dịch: Sự lười biếng sẽ được đền đáp ngay bây giờ, nhưng công việc thủ công sẽ được đền đáp sau này. Tôi khuyên bạn nên chăm chỉ và không được lười biếng. Chúc may mắn với kỳ thi của bạn, thân yêu!

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho bạn bè

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho bạn bèLời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho bạn bè

1. Don’t start out with a negative mind as it has a tendency to manifest. Be positive and see yourself in the light of success as you write your exams.

Tạm dịch: Đừng bắt đầu với một tâm trí tiêu cực vì nó có xu hướng biểu lộ. Hãy tích cực và nhìn nhận bản thân dưới ánh sáng thành công khi bạn viết bài kiểm tra của mình.

2. Positivity takes our fears and insecurities away. Embrace the positive spirit and go out there to succeed in your exam.

Tạm dịch: Sự tích cực lấy đi nỗi sợ hãi và bất an của chúng ta. Nắm lấy tinh thần tích cực và bước ra khỏi đó để thành công trong kỳ thi của bạn.

3. Life is awesome when we worry less about the thought of failure. Set out today knowing you are a success and a success you will always be.

Tạm dịch: Cuộc sống thật tuyệt vời khi chúng ta bớt lo lắng về ý nghĩ thất bại. Hãy bắt đầu ngay hôm nay khi biết rằng bạn là một người thành công và bạn sẽ luôn thành công.

4. Even when things go wrong, do not panic, but keep your head up and your believing heart will birth success. I wish you success in your exam.

Tạm dịch: Ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ, đừng hoảng sợ mà hãy ngẩng cao đầu và tin tưởng rằng thành công sẽ đến. Tôi chúc bạn thành công trong kỳ thi của bạn.

5. Exams do make us tense, but I want you my friend to relive your mind off any tension and keep seeing yourself succeed.

Tạm dịch: Các kỳ thi khiến chúng ta căng thẳng, nhưng tôi muốn bạn, bạn của tôi, hãy giải tỏa tâm trí khỏi mọi căng thẳng và tiếp tục nhìn thấy mình thành công.

Tham khảo thêm: 60 lời chúc đi du học nước ngoài dành tặng bạn hay, ý nghĩa nhất

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho anh chị em

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho anh chị emLời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho anh chị em

1. So it’s exam day today! Warm up your brain and show the world how exceptionally wonderful you are. Wishing you the best of luck!

Tạm dịch: Vì vậy, hôm nay là ngày thi! Làm nóng bộ não của mình và cho cả thế giới thấy anh/chị đặc biệt tuyệt vời như thế nào. Chúc anh/chị gặp nhiều may mắn!

2. No need to be nervous, no need to be scared, you’re going to do well, you’re prepared. Good Luck on your exams!

Tạm dịch: Không cần lo lắng, không cần sợ hãi, anh/chị sẽ làm tốt, chuẩn bị sẵn sàng nào. Chúc anh/chị gặp may mắn trong kì thi!

Xem thêm bài viết  Bà bầu có nên ăn thịt gà, thịt vịt không?

3. You’ve studied hard for this exam. It’s finally here. Just stay calm and do your best. That’s all you need to excel. Good luck.

Tạm dịch: Anh/chị đã học chăm chỉ cho kỳ thi này. Nó cuối cùng cũng đến. Chỉ cần giữ bình tĩnh và làm tốt khả năng của mình. Đó là tất cả những gì anh/chị cần để vượt qua. Chúc may mắn.

4. Because you studied for the exams like nobody’s business I believe you shall pass like nobody’s business. Good luck.

Tạm dịch: Bởi vì anh/chị đã học và chuẩn bị mọi thứ cho kỳ thi nhiều hơn bất cứ ai, nên em tin rằng anh/chị sẽ vượt qua nó một cách hoàn hảo. Chúc may mắn.

5. Don’t let pressure or anxiety get a hold of you. Stay focused and calm as you tackle your exam. Give it your best shot and success shall be yours. Good luck.

Tạm dịch: Đừng để áp lực hay lo lắng kiểm soát suy nghĩ của mình. Hãy tập trung và bình tĩnh khi anh/chị giải quyết bài kiểm tra của mình. Hãy làm bài thi thật tốt. Chúc may mắn.

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho con

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho conLời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho con

1. You got this! You’re so close to your final exam, you can taste it. So get studying and remember that what you’ve learned here will help you every day. It’s all about the journey.

Tạm dịch: Con hiểu rồi đấy! Kỳ thi cuối kỳ của con đã đến rồi, hãy trải nghiệm nó. Vì vậy, hãy học và nhớ rằng những gì con học được ở đây sẽ giúp ích cho con mỗi ngày. Đó là tất cả về cuộc hành trình.

2. We want to wish you Best of Luck for your exams. May God bless you with success in this examination.

Tạm dịch: Chúc con gặp nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới. Cầu Chúa phù hộ cho con.

3. You can do this. You’ve got this. Make it through exam week without stressing out and let you know how we can help you reach your goals.

Tạm dịch: Con có thể làm được việc này. Con đã có đầy đủ kiến thức. Hãy vượt qua tuần thi mà không bị căng thẳng và hãy cho bố mẹ biết nếu con cần sự giúp đỡ để đạt được mục tiêu của mình.

4. Don’t let anyone tell you that you can’t do anything, because you have the ability to achieve whatever you put your mind to. You can do it! Good Luck.

Tạm dịch: Đừng để bất cứ ai nói với con rằng bạn không thể làm bất cứ điều gì, bởi vì con có thể làm được bất cứ điều gì nếu con đặt tâm trí của mình vào. Con có thể làm được! Chúc may mắn.

5. 1-2-3. Make it happen! If you’re stuck on a problem, break it down into smaller pieces and work on each piece one by one!

Tam dịch: 1-2-3. Hãy làm nó! Nếu con gặp khó khăn trong một vấn đề, hãy chia nó thành nhiều phần nhỏ hơn và giải quyết từng phần một!

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho bản thân

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho bản thânLời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh cho bản thân

1. Everyone is wishing all the best for you, and hoping that you will have success in everything you do.

Tạm dịch: Mọi người mong điều tốt nhất cho bạn và hy vọng bạn thành công trong mọi việc mà bạn làm.

2. Every time i wish you luck, something miraculous happens in your life. Keeping that tradition alive, here’s wishing that you perform to your very best in your exams.

Tạm dịch: Mỗi khi tôi chúc bạn may mắn, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Theo truyền thống đó, chúc bạn thể hiện tốt nhất trong kỳ thi.

3. Everything will be fine. I belive… you can do it/ you can make it

Tạm dịch: Mọi việc sẽ ổn thôi, tôi tin rằng bạn có thể làm được.

4. Give your best shot on it. I am pretty confident that you can make it. My best wishes are with you.

Tạm dịch: Hãy cố gắng hết sức nhé. Mình rất tự tin rằng bạn sẽ làm được. Điều ước tốt nhất của mình luôn ở bên bạn.

5. Keep calm and good luck on your exams.

Tạm dịch: Hãy thật bình tĩnh và gặp nhiều may mắn trong kỳ thi nhé.

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh ngắn gọn

1.I hope you will perform to your very best in your exams!

Tạm dịch: Mình hy vọng rằng bạn sẽ làm bài tốt nhất trong kỳ thi sắp tới của mình nhé!

2.Wishing you luck and success in your recent exam!

Tạm dịch: Mình mong rằng bạn sẽ thật may mắn và thành công trong kỳ thi sắp tới nhé!

3.Good luck with your exams. You can do it!

Tạm dịch: Chúc bạn thi may mắn nhé. Bạn có thể làm được mà!

4.Everything will be fine. I believe… you can do it.

Tạm dịch: Mọi việc sẽ ổn thôi, tôi tin rằng bạn có thể làm được.

Tham khảo: Dành tặng 80 lời chúc thi tốt hài hước, cực ý nghĩa tặng bạn bè, người thân

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh ngắn gọnLời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh ngắn gọn

5.All the best for your exam!

Tạm dịch: Mong mọi điều tốt đẹp nhất cho kỳ thi của bạn nhé!

6.Wishing you success in your exams!

Xem thêm bài viết  Khởi nghiệp là gì? Nguyên lý khởi nghiệp tinh gọn

Tạm dịch: Mong rằng bạn sẽ có một mùa thi thật thành công!

7.Wishing you all the very bests for your exams

Tạm dịch: Mong mọi điều tốt nhất cho kỳ thi của bạn.

8.Keep calm and good luck on your exams.

Tạm dịch: Hãy thật bình tĩnh và gặp nhiều may mắn trong kỳ thi nhé.

9.Be strong as you fight your way to success, the difficulty you face is nothing compared to the joy of success.

Tạm dịch: Hãy mạnh mẽ như bạn chiến đấu theo cách của bạn để thành công, khó khăn bạn phải đối mặt là không có gì so với niềm vui của sự thành công.

10.Wish you high scores on the exam.

Tạm dịch: Chúc bạn đạt điểm cao trong kỳ thi.

11.Everyone is wishing all the best for you, and hoping that you‘ll have success in everything you do!

Tạm dịch: Mọi người đều cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho bạn, và hi vọng rằng bạn sẽ thành công trong mọi thứ bạn làm.

12.May you fly high in life & success be with you always.

Tạm dịch: Hy vọng bạn có thể bay cao trong cuộc sống và thành công luôn ở cùng bạn.

13.Good luck to you as you move toward the next chapter life brings your way.

Tạm dịch: Chúc may mắn cho bạn khi bạn di chuyển đến cuộc sống chương tiếp theo mang đến cho bạn.

14.ou can do it, good luck!

Tạm dịch: Bạn có thể làm được mà, chúc may mắn!

15.Good luck for your exam.

Tạm dịch: Chúc bạn kỳ thi may mắn.

16.Wishing you all the very best for your exams.

Tạm dịch: Mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn trong kỳ thi.

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh ý nghĩa

Lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh ý nghĩaLời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh ý nghĩa

17.You have done a deep study to get good marks and I know you will top the exam or get merit easily. My warm wishes are always with you. Good luck buddy!

Tạm dịch: Bạn đã học hành rất chăm chỉ để có thể đạt được những điểm số tốt và mình biết bạn sẽ dẫn đầu kỳ thi này hoặc vượt qua nó một cách thật dễ dàng. Những lời cầu chúc ấm áp của mình sẽ luôn bên bạn. Chúc bạn may mắn nhé!

18.Give your best shot on it! We are pretty confident that you can make it. Our best wishes are with you!

Tạm dịch: Hãy cố gắng hết sức con nhé! Bố mẹ rất tự tin rằng con sẽ làm được. Điều ước tốt nhất của bố mẹ luôn ở bên con!

19.I know this exam means a lot to you. I lit a candle and said a small prayer, just for you, asking for luck to be by your side.

Tạm dịch: Tôi biết kỳ thi này rất quan trọng với con. Tôi vừa mới thắp nến và cầu nguyện một điều nho nhỏ cho bạn, tôi cầu nguyện rằng sự may mắn luôn bên cạnh bạn.

20.Everyone is wishing all the best for you and hoping that you’ll have success in everything you do! Good luck with your exams!

Tạm dịch: Mọi người đều sẽ cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho bạn và hy vọng rằng bạn sẽ thành công với mọi thứ bạn làm. Chúc bạn thi may mắn nhé!

21.Keep calm and good luck on your exams. Wishing you success in your exams!

Tạm dịch: Hãy thật bình tĩnh và gặp nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới nhé. Mong rằng bạn sẽ có một mùa thi thật thành công!

22.Every time I wish you luck, something miraculous happens in your life. Keeping that tradition alive, here’s wishing that you perform to your very best in your exams.

Tạm dịch: Mỗi khi tôi chúc bạn may mắn, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Theo truyền thống đó, chúc bạn thể hiện tốt nhất trong kỳ thi.

23.You have shown that you are capable of doing great things. Remember as you rise to stardom that achievers are among the humblest people.

Tạm dịch: Bạn đã chỉ ra rằng bạn có khả năng làm những điều tuyệt vời. Hãy nhớ khi bạn trở lên nổi tiếng rằng những người thành đạt là những người khiêm nhường nhất.

24.You are so intelligent that you have all answers to all life challenges. Best wishes in all you do.

Tạm dịch: Bạn thông minh tới mức bạn có câu trả lời cho mọi thử thách trong cuộc sống. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những gì bạn làm.

25.The future is bright and beautiful. Love it, strive for it and work for it!

Tạm dịch: Tương lai tươi sáng và xinh đẹp. Yêu nó, phấn đấu cho nó và làm việc cho nó!

26.Every time I wish you luck, something miraculous happens in your life. Keeping that tradition alive, here’s wishing that you perform to your very best in your exams.

Tạm dịch: Mỗi khi mình chúc bạn may mắn, thì điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra với cuộc sống của bạn. Cứ như thế, nên mình cầu mong rằng bạn sẽ làm bài tốt nhất trong kỳ thi của mình.

27.Good luck and tons of best wishes. God bless you in whatever you do. This is my heartiest wish just for you.

Tạm dịch: Chúc may mắn và rất nhiều lời chúc tốt đẹp nhất. Chúa ban phước cho bạn trong bất cứ điều gì bạn làm. Đây là ước nguyện chân thành nhất của tôi dành cho bạn.

Xem thêm bài viết  101+ Bài văn tả người lớp 5 ngắn gọn & hay nhất 2023

28.When you are hurt, grow; when you fail, gain wisdom; when you lose, gain insight; the best lesson you can learn in life comes from years of your falling and rising on the floor of struggle.

Tạm dịch: Khi bạn bị tổn thương, bạn trưởng thành; khi bạn thất bại, bạn có được sự khôn ngoan; khi bạn thua, bạn có được cái nhìn sâu sắc; bài học hay nhất mà bạn có thể học trong cuộc sống đến từ những năm tháng bạn thất bại và đứng dậy chiến đấu.

Chúc thi tốt bằng tiếng AnhChúc thi tốt bằng tiếng Anh

29.Life is filled with unexpected adventures. As you continue to move on in life and face new events, adventures, and challenges, we all wish you the best of luck.

Tạm dịch: Cuộc sống có đầy những cuộc phiêu lưu bất ngờ. Khi bạn tiếp tục bước đi trong cuộc đời và đối mặt với các sự kiện, cuộc phiêu lưu và thử thách mới, tất cả chúng tôi đều chúc bạn may mắn nhất.

30.Here’s wishing you good luck as you move on to a new challenge. Though the road may be rocky and filled with difficulties, we know that you can fight whatever challenges you face.

Tạm dịch: Chúc bạn may mắn khi bước sang một thử thách mới. Mặc dù đường đi có thể gập ghềnh và đầy khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng bạn có thể chiến đấu với bất kỳ thách thức nào bạn gặp phải.

31.Moving on to a new stage in life can be a challenging process. We wish you the best of luck in all of your future endeavors, you will be great!

Tạm dịch: Chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc sống có thể là một quá trình đầy thử thách. Chúng tôi chúc bạn may mắn với tất cả những nỗ lực trong tương lai của bản thân, bạn sẽ thành công!)

32.We wish you good luck as you move on to new and different challenges. Though these challenges may be intimidating at first, we are confident that you have the skills to solve any problem!

Tạm dịch: Chúng tôi chúc bạn may mắn khi đối mặt với thử thách mới và khác lạ. Mặc dù những thách thức này có thể đáng sợ lúc đầu, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng bạn có các kỹ năng để giải quyết mọi vấn đề!

Các lời chúc thi tốt bằng tiếng AnhCác lời chúc thi tốt bằng tiếng Anh

33.You have tried your best. I know you will top the exam or get merit easily. My warm wishes are always with you.

Tạm dịch: Bạn đã cố gắng hết sức mình. Mình biết bạn sẽ dẫn đầu kỳ thi hoặc vượt qua nó một cách dễ dàng. Những lời cầu chúc ấm áp của mình sẽ luôn bên bạn.

34.There is no perfect moment to take action for success, always strive to bring your ambition to life. Wishing you great inspiration and success.

Tạm dịch: Không có thời điểm hoàn hảo để hành động vươn tới thành công, phải luôn luôn nỗ lực để mang tham vọng của bạn vào cuộc sống. Chúc bạn có nguồn cảm hứng dồi dào và đạt được thành công.

35.The belief, work, and efforts you’ve done to get the goal or success will definitely be completed. My best wishes to you.

Tạm dịch: Niềm tin, công việc, nỗ lực mà bạn đã làm để đạt được mục đích và thành công chắc chắn sẽ hoàn thành. Mong điều tốt đẹp nhất cho bạn.

36.Opportunities come with the morning to knock at the door of your life; success comes to those who are willing to work hard and are unwilling to quit.

Tạm dịch: Cơ hội đến vào những buổi sáng để gõ cửa của cuộc sống của bạn; thành công đến với những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không bỏ cuộc.

37.Fear no mistakes; make more mistakes ‘cause in them will emerge your success stories. Good luck.

Tạm dịch: Chỉ sợ không có sai lầm; hãy cứ sai lầm bởi chúng sẽ làm hiện ra câu chuyện thành công của bạn. Chúc may mắn.

38.Wish you loads of good luck for your exam. Don’t worry and give your best shot. And leave the rest. Good luck and do well in your exams!

Tạm dịch: Mong điều may mắn nhất cho kỳ thi của bạn. Đừng lo lắng và hãy cố gắng hết sức nhé. Chúc bạn may mắn và làm bài tốt.

39.My heart is filled with joy at the sound of your good news. Best of luck to you dear friend.

Tạm dịch: Trái tim tôi tràn ngập niềm vui với âm thanh của tin tốt lành của bạn. Tốt nhất của may mắn cho bạn người bạn thân yêu.

40.What matters in life is not the number of challenges you face but the number of troubles you overcome because the same failure that defeats others will inspire you. Good luck.

Tạm dịch: Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là số thách thức mà bạn phải đối mặt mà là số rắc rối bạn vượt qua bởi vì những thất bại tương tự mà hạ gục người khác sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Chúc may mắn.

Trên đây là 40 lời chúc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh độc đáo, ý nghĩa dành cho bạn bè, crush, người yêu, em trai, em gái mà thxahangvinhnamcan.edu.vn muốn gửi đến bạn. Hy vọng bạn đã chọn được những lời chúc thật hay và ý nghĩa nhé.

Mua ngay nước ngọt tại thxahangvinhnamcan.edu.vn để thưởng thức nhé

thxahangvinhnamcan.edu.vn

Viết một bình luận