45 câu tiếng Anh ngắn chúc mừng tốt nghiệp hay và đầy ý nghĩa

Lễ tốt nghiệp đánh dấu hoàn thành trong quá trình học tập chăm chỉ của học sinh, sinh viên. Bài viết sau đây gợi ý 45 câu tiếng Anh ngắn chúc mừng tốt nghiệp.

Một trong những thời khắc quan trọng của thời học sinh, lễ tốt nghiệp ghi dấu thời gian trưởng thành cũng như thành công mà của các học sinh, sinh viên đã đạt được. thxahangvinhnamcan.edu.vn bật mí 45 câu tiếng Anh ngắn chúc mừng tốt nghiệp hay và đầy ý nghĩa.

Tham khảo thêm: 30+ lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa

1. Congratulations! Best wishes for your future!

Xin chúc mừng! Gửi tới bạn những lời chúc tốt đẹp nhất tới tương lai của bạn!

2. Cheers to your graduation!

Chúc mừng bạn tốt nghiệp!

3. You did it! Congrats!

Bạn làm được rồi! Chúc mừng!

4. Congratulations and BRAVO!

Xin chúc mừng và hoan hô!

Tham khảo: 80 lời chúc thi tốt ngắn gọn, hài hước cho mọi đối tượng

Congratulations and BRAVO!Congratulations and BRAVO!

5. Today, you and I have gone 1/4 of the way of life, let’s try to continue the remaining 3/4 way. Hope you’ll be successful in your life.

Hôm nay, bạn và tôi đã đi được 1/4 chặng đường, hãy cố gắng tiếp tục 3/4 chặng đường còn lại. Hy vọng bạn sẽ thành công trong cuộc sống của bạn.

6. Congratulations! Follow your passion. It will lead you to the fulfillment of your dreams.

Xin chúc mừng! Hãy theo đuổi đam mê của bạn. Nó sẽ dẫn bạn đến việc thực hiện ước mơ của bạn.

7. Happy graduation, I hope you will always be as successful and happy as you are today.

Chúc mừng lễ tốt nghiệp, mình hi vọng bạn sẽ luôn thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay.

8. Congratulations on my friend’s graduation. I wish you a successful career ahead in the coming years!

Chúc mừng bạn tôi đã tốt nghiệp. Tôi chúc bạn có một sự nghiệp thành công phía trước trong những năm tới!

9. Congratulations on my love for graduation. Now you have a brighter future, and I am so proud of you for that. Love you!

Chúc mừng tình yêu của anh đã tốt nghiệp. Bây giờ em có một tương lai tươi sáng hơn, và anh rất tự hào về em vì điều đó. Yêu em!

Những lời chúc thi tốt, thi tốt nghiệp sẽ giúp bạn bè, người thân thêm tự tin và vững chãi hơn. Cùng tham khảo 60 lời chúc thi tốt, thi tốt nghiệp ý nghĩa tặng bạn bè, người thân nhé!

Congratulations on your graduation!Congratulations on your graduation!

10. Congratulations on your graduation!

Chúc mừng lễ tốt nghiệp của em!

11. I think I will never get bored talking about today to others. Thank you for making both of us proud. Congratulations on graduation!

Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi nói về ngày hôm nay với người khác. Cảm ơn em đã làm cho cả hai chúng ta tự hào. Chúc mừng tốt nghiệp!

12. Congratulations to my newly graduated girlfriend. You are my pride. I love you.

Chúc mừng bạn gái mới tốt nghiệp của anh. Em là niềm tự hào của anh. Anh yêu em.

Xem thêm bài viết  13 cách chống say xe hiệu quả tức thì, say cỡ nào cũng mau hết

13. Congratulations! So happy this day has come in your life. I love you and proud of you.

Xin chúc mừng! Thật hạnh phúc vì ngày này đã đến trong cuộc đời em. Anh yêu em và tự hào về em.

14. Congratulations dear my lover. A great future is waiting ahead for you and today is proof of that.

Chúc mừng người yêu của tôi. Một tương lai tuyệt vời đang chờ em ở phía trước và ngày hôm nay là minh chứng cho điều đó.

Congratulations dear my loverCongratulations dear my lover

15. Everyone is wishing all the best for you, and hoping that you will have success in everything you do.

Mọi người mong điều tốt nhất cho em và hy vọng em thành công trong mọi việc mà em làm.

16. On the occasion of the graduation ceremony today I wish you, my lover, that you will always be successful on your own career path.

Nhân buổi lễ tốt nghiệp hôm nay anh chúc em, người yêu của anh sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp của chính mình.

17. Congratulations on my friend’s graduation. I wish you a successful career ahead in the coming years!

Chúc mừng bạn tôi đã tốt nghiệp. Tôi chúc bạn có một sự nghiệp thành công phía trước trong những năm tới!

18. Congratulations on my friend’s graduation! You studied so hard for all these years and proved your ability. So proud of you!

Chúc mừng bạn tôi tốt nghiệp! Bạn đã học rất chăm chỉ trong ngần ấy năm và đã chứng tỏ được khả năng của mình. Rất tự hào về bạn!

19. Congratulations! Congratulations on completing your studies. A bright future is welcoming my friend.

Xin chúc mừng! Chúc mừng bạn đã hoàn thành chương trình học. Một tương lai tươi sáng đang chào đón bạn đấy bạn của tôi

Tham khảo thêm: Những danh ngôn 20/11 hay và ý nghĩa dành tặng cho thầy cô

Everyone is wishing all the best for youEveryone is wishing all the best for you

20. You have a long way to go but you did the first part right. Congratulations to you on your brilliant achievement. May you be successful in life!

Bạn còn một chặng đường dài để đi nhưng bạn đã hoàn thành phần đầu tiên. Xin chúc mừng bạn về thành tích xuất sắc của bạn. Chúc bạn thành công trong cuộc sống!

21. You are the smartest person I have ever known. You deserve this success more than anyone else. A bright future awaits you, please do your best!

Bạn là người thông minh nhất mà mình từng biết. Bạn xứng đáng với thành công này hơn bất kỳ ai khác. Tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước, hãy cố gắng lên nhé!

22. It’s only the start of a new life. May you walk on the flowery paths only from now on! Congrats!

Đó chỉ là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Cầu mong bạn chỉ bước đi trên những con đường đầy hoa từ bây giờ! Chúc mừng bạn!

23. You did very well. I hope that you get even more success in life. Congratulations!

Bạn đã làm rất tốt. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống. Xin chúc mừng!

24. Be strong as you fight your way to success, the difficulty you face is nothing compared to the joy of success.

Xem thêm bài viết  Các Tướng Mũi Đàn Ông Cho Thấy Vận Mệnh Giàu Sang, Sung Túc Cả Đời

Hãy mạnh mẽ như cách mà bạn chiến đấu vì thành công, khó khăn mà bạn đối mặt không là gì với niềm vui thành công.

You did very wellYou did very well

25. I am all ready to celebrate the biggest accomplishment of your life. Congratulations!

Tất cả tôi đã sẵn sàng để ăn mừng thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của bạn. Xin chúc mừng!

26. Congratulations to the new graduate! You did it. I know this is just the beginning. And I hope that you’ll always get success in your life.

Chúc mừng tân cử nhân! Bạn làm được rồi. Tôi biết đây chỉ là sự khởi đầu. Và tôi hy vọng rằng bạn sẽ luôn đạt được thành công trong cuộc sống của mình.

27. Thank you for your hard study. You made me very proud. Congratulations to you!

Cảm ơn bạn đã chăm chỉ học tập. Bạn đã làm tôi tự hào rất nhiều. Chúc mừng bạn!

28. I feel your efforts during the past years. I hope that you have much success in the way ahead. Congratulations to our new graduate!

Tôi cảm nhận được sự cố gắng của bạn trong suốt những năm qua. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ có nhiều thành công trong chặng đường phía trước. Chúc mừng tân cử nhân của chúng t

29. Congratulations on our new graduation and best wishes for your future life.

Xin chúc mừng tân khoa của chúng tôi và những lời chúc tốt đẹp nhất cho cuộc sống tương lai của bạn.

Congratulations on our new graduation and best wishes for your future life.Congratulations on our new graduation and best wishes for your future life.

30. Cheers to your graduation, my lovely new graduate! To me, you are the best one in your field. I am proud of you!

Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn, tân cử nhân đáng yêu của tôi! Với tôi, bạn là người giỏi nhất trong lĩnh vực của bạn. Tôi tự hào về bạn!

31. How many ambitions, dreams and efforts spent finally reaching the finish line. Wishing you a happy graduation, success in life.

Bao nhiêu hoài bão, mơ ước cùng công sức bỏ ra cuối cùng đã cán đích. Chúc bạn tốt nghiệp vui vẻ, thành công trong cuộc sống.

32. Today, I have been invited to your graduation, hoping that next time I will receive an invitation to attend your wedding. Wishing success and success.

Hôm nay, tôi được mời đến sự tốt nghiệp của bạn, hy vọng lần sau tôi sẽ nhận được lời mời đến dự lễ thành hôn của bạn. Chúc thành công và thành công.

33. Happy Graduation Day

Chúc mừng ngày tốt nghiệp!

34. Congratulations on your well-deserved success

Xin chúc mừng thành công xứng đáng của bạn

Happy Graduation DayHappy Graduation Day

35. You’re going to be a star! Congratulations!

Bạn sẽ trở thành một ngôi sao! Xin chúc mừng!

36. You are not a student anymore. You are a grown-up. Hope you always succeed in life. Congratulations dear!

Bạn không phải là sinh viên nữa. Bạn là một người trưởng thành. Mong bạn luôn thành công trong cuộc sống. Xin chúc mừng

37. What a proud day! I just couldn’t be happier for you!

Thật là một ngày đáng tự hào! Tôi không thể hạnh phúc hơn!

Xem thêm bài viết  Những lưu ý “vàng” trong biên bản thanh lý hợp đồng nhà chung cư

38. You have shown that you are capable of doing great things. Remember as you rise to stardom that achievers are among the humblest people.

Bạn đã cho mọi người thấy bạn là người có khả năng làm những điều tuyệt vời. Hãy nhớ khi bạn trở lên nổi tiếng rằng những người thành đạt là những người khiêm nhường nhất.

39. Hardship and hardship have overcome, success has come to you. Good luck!

Vất vả và khó khăn đã vượt qua rồi, thành công cũng đã đến với bạn. Chúc bạn luôn thành công.

Hardship and hardship have overcome, success has come to you. Good luck!Hardship and hardship have overcome, success has come to you. Good luck!

40. Don’t look back at what you lost and look forward only so you know what you need. Please use your good diploma to steer the successful boat safely to dock.

Đừng nhìn lại những gì đã mất mà hãy nhìn về phía trước chỉ như thế bạn mới biết mình cần gì. Hãy sử dụng tấm bằng tốt nghiệp của mình thật tốt để chèo lái được con thuyền thành công cập bến an toàn nhé.

41. You have been studying hard and trying to achieve your goal. I cannot tell enough how proud I am of you. Congratulations on being a graduate.

Em đã học tập chăm chỉ và cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Anh không biết nói bao nhiêu cho đủ rằng anh tự hào về em như thế nào. Chúc mừng em đã tốt nghiệp.

42. Dear new graduate, congratulations on this huge success! I cannot wait to see you shining brightly in the future. I believe you can do it.

Các tân cử nhân thân mến, chúc mừng thành công rực rỡ này! Tôi rất nóng lòng được thấy bạn tỏa sáng rực rỡ trong tương lai. Tôi tin rằng bạn có thể làm điều đó.

43. You did very good. I hope that you get even more success in life. Congratulations!

Bạn đã làm rất tốt. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống. Xin chúc mừng!

44. You will encounter several obstacles on your way to success; standing strong till the last moment is the definition of success.

Bạn sẽ gặp phải một số trở ngại trên con đường tới thành công; đứng vững cho đến giây phút cuối cùng là định nghĩa của thành công.

45. The certificate is the paddle that helps you land the fastest success. So respect and use it well to get what you want. Wish you early success!

Bằng tốt nghiệp chính là mái chèo giúp bạn cập bến thành công nhanh nhất. Vì thế hãy trân trọng và sử dụng nó thật tốt để đạt được những điều mà bạn muốn. Chúc bạn sớm thành công!

Bên trên là 45 câu chúc mừng lễ tốt nghiệp cực chất, mong nó sẽ giúp bạn thể hiện niềm vui với bạn bè hay người thân.

Có thể bạn quan tâm:

>> Tuyển tập 6 bài hát tiếng Anh dễ hát khi đi karaoke

>> Lời chúc Valentine bằng tiếng Anh chỉ cần nghe thôi là đã yêu rồi

>> 15 bài nhạc giáng sinh tiếng Anh kinh điển, hay nhất mọi thời đại

thxahangvinhnamcan.edu.vn

Viết một bình luận